Home чл. 137в, ал. 2 ЗДвП

чл. 137в, ал. 2 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движение по пътищата

Чл. 137в. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето, в съответствие със:
1. класификацията по чл. 137б, ал. 1 – за системите за обезопасяване на деца, одобрени в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. 1;
2. данни от производителя за височината и максималното тегло на детето, за което е предназначена системата за обезопасяване на деца, одобрена в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. 2.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт