Home чл. 137б ЗДвП

чл. 137б ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движение по пътищата

Чл. 137б. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Системите за обезопасяване на деца в зависимост от теглото на децата, за които са предназначени, се класифицират в пет групи:
1. група 0-за деца с тегло под 10 kg;
2. група 0+-за деца с тегло под 13 kg;
3. група I-за деца с тегло между 9 и 18 kg;
4. група II-за деца с тегло между 15 и 25 kg;
5. група III-за деца с тегло между 22 и 36 kg.
(2) Системите за обезопасяване на деца се подразделят на два класа:
1. пълен клас, който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигуряваща ключалка, регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи допълнителна седалка и/или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вградена лента или ленти;
2. непълен клас, който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и може да включва частично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което детето е поставено.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт