Home чл. 123, ал. 1, т. 3, б. б ЗДвП

чл. 123, ал. 1, т. 3, б. б ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движението по пътищата

Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен: […] 3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди: […] б) (изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт