чл. 116 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 116. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун, и към престарелите хора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт