чл. 113, ал. 1, т. 2 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила: […] 2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт