чл. 113, ал. 1, т. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
1. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт