Home чл. 107 ЗДвП

чл. 107 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движението по пътищата

Чл. 107. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:
1. които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър;
2. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) които бутат велосипед, мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство;
3. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) които са с трайни увреждания и които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт