Home чл. 101, ал. 3 ЗДСл

чл. 101, ал. 3 ЗДСл

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за държавния служител

Обхват на отговорността
Чл. 101. […] (3) Отговорността на виновните държавни служители спрямо държавата за изплатени обезщетения се осъществява в пълен размер при условията и по реда, предвидени в Кодекса на труда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт