чл. 7, ал. 3 ЗДС

« Обратно към нормативния акт

Закон за държавната собственост

Чл. 7. […] (3) Имотите и вещите – частна държавна собственост, могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. За тях се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността , доколкото в този закон не е предвидено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт