Home чл. 14, ал. 3 ЗДФО

чл. 14, ал. 3 ЗДФО

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за договорите за финансово обезпечение

Прекратителна процедура и оздравителни мерки
Чл. 14. […] (3) Договорът за финансово обезпечение, както и предоставянето на финансово обезпечение по силата на такъв договор не са нищожни, относително недействителни, унищожаеми и не могат да бъдат отменяни или прекратявани единствено на основание, че договорът за финансово обезпечение е сключен, съответно финансовото обезпечение е предоставено във:
1. деня на започване на прекратителната процедура или оздравителните мерки, но преди издаването на заповедта или решението за тяхното започване, или
2. нормативно определен срок преди започване на прекратителната процедура или оздравителните мерки, определен във връзка с тях, или в срок, определен във връзка с приемането на решение или предприемането на друго действие, или пък с настъпването на друго събитие в хода на прекратителната процедура или оздравителните мерки.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт