чл. 27, ал. 5 ЗДФИ

« Обратно към нормативния акт

Закон за държавната финансова инспекция

Чл. 27. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Организациите и лицата по чл. 4, т. 1 – 3 са длъжни да поискат от съда да постанови незабавно изпълнение на вземането по акта за начет и да издаде изпълнителен лист.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт