Home чл. 24 ЗДФИ

чл. 24 ЗДФИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за държавната финансова инспекция

Чл. 24. Размерът на вредата по този закон се определя към деня на причиняването й, а когато този ден не може да се установи – към деня на откриването на вредата. Размерът на вредата се определя по по-високата от пазарната цена или отчетната стойност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт