чл. 22, ал. 5 ЗДФИ

« Обратно към нормативния акт

Закон за държавната финансова инспекция

Чл. 22. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Фактическите констатации в акта за начет се смятат за истински до доказване на противното.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт