чл. 45, ал. 7 ЗДДС

« Обратно към нормативния акт

Закон за данък върху добавената стойност

Доставка, свързана със земя и сгради
Чл. 45. […] (7) В случаите на доставка по ал. 1, 3 и 4 доставчикът може да избере тя да бъде облагаема.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт