чл. 67 ЗЧСИ

« Обратно към нормативния акт

Закон за частните съдебни изпълнители

Дисциплинарни нарушения
Чл. 67. Частният съдебен изпълнител носи дисциплинарна отговорност за виновно неизпълнение на задълженията си по закона и устава на камарата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт