Home чл. 37, ал. 3 ЗЧСИ

чл. 37, ал. 3 ЗЧСИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за частните съдебни изпълнители

Компетентност
Чл. 37.[…] (3) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) За вредите от неизпълнение на задълженията на помощник-частния съдебен изпълнител частният съдебен изпълнител отговаря солидарно с него.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт