чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ

« Обратно към нормативния акт

Закон за частните съдебни изпълнители

Други действия на частния съдебен изпълнител
Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.)  (1) По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт