Home чл. 94, ал. 1, т. 4 ЗБН

чл. 94, ал. 1, т. 4 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Ред на вземанията
Чл. 94. (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: […] 4. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) вземания, за които фондът се е суброгирал;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт