Home чл. 63, ал. 1 ЗБН

чл. 63, ал. 1 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Молба за предявяване на вземанията
Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред синдика в срок два месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт