Home чл. 62, ал. 3 ЗБН

чл. 62, ал. 3 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Предявяване на отменителен иск
Чл. 62. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) В случаите по ал. 1 процесуалното представителство на банката се осъществява от временния синдик или синдика.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт