Home чл. 62, ал. 2 ЗБН

чл. 62, ал. 2 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Предявяване на отменителен иск
Чл. 62. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.; доп., бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.; доп., бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Исковете по ал. 1 се предявяват пред съда по несъстоятелността и по тях както и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт