чл. 59, ал. 3 ЗБН

« Обратно към нормативния акт

Закон за банковата несъстоятелност

Прихващане
Чл. 59. […] (3) Прихващането може да бъде обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, ако кредиторът е придобил вземането и задължението си преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, но към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност или че е поискано откриване на производство по несъстоятелност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт