Home чл. 36, ал. 2 ЗБН

чл. 36, ал. 2 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за банковата несъстоятелност

Отчет на синдика при освобождаване от длъжност
Чл. 36. […] (2) Новоназначеният синдик може да направи възражение по отчета пред фонда в 7-дневен срок от представянето му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт