Home чл. 11, ал. 5 ЗБН

чл. 11, ал. 5 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за банковата несъстоятелност

Разглеждане на искането
Чл. 11. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Ако актът на Централната банка по чл. 9, ал. 3 е влязъл в сила, съдът открива производство по несъстоятелност за банката.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт