Home чл. 27 ЗБЛД

чл. 27 ЗБЛД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за българските лични документи

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2012 г.) (1) Всеки български гражданин е длъжен да посочи избрания от него постоянен адрес.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
(4) (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2012 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт