чл. 43 ЗБ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Закон за банките /отм./

Чл. 43. (Доп. – ДВ, бр. 54 от 1999 г.) Върху недвижимите имоти и вещните права върху тях, придобити изцяло или частично чрез ползване на банков кредит, банката има право на законна ипотека.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт