чл. 42, ал. 1 ЗБ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Закон за банките /отм./

Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Когато кредитът или вноски по него не бъдат издължени на договорените дати на плащане, както и когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по него, банката има право да получи изпълнителен лист по извлечение от сметка за цялата дължима сума.

 

За да видиш списъка на свързаните с тази норма съдебни актове на ВКС, трябва да влезеш с профила си в системата на Българското прецедентно право

[ihc-login-form]
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт