Home чл. 28, ал. 2 ЗАЗ

чл. 28, ал. 2 ЗАЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за арендата в земеделието

Чл. 28. […] (2) Развалянето на договор за аренда, сключен за срок, по-дълъг от 10 години или пожизнено, става по съдебен ред.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт