Home чл. 94, ал. 2, т. 2 ЗАПСП

чл. 94, ал. 2, т. 2 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за авторското право и сродните му права

Основни положения
Чл. 94. […] (2) Колективното управление на права включва: […] 2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително компенсационни;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт