Home чл. 94, ал. 2, т. 1 ЗАПСП

чл. 94, ал. 2, т. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за авторското право и сродните му права

Основни положения
Чл. 94. […] (2) Колективното управление на права включва:
1. отстъпване на ползватели на авторски и/или сродни на тях права за използване на произведения и други обекти на закрила;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт