Home чл. 94, ал. 1 ЗАПСП

чл. 94, ал. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Основни положения
Чл. 94. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права (колективно управление на права) e дейност по управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на авторски и/или сродни на тях права (носител на права) в тяхна обща полза.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт