Home чл. 93в, ал. 1, т. 1 ЗАПСП

чл. 93в, ал. 1, т. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Съдържание на правото
Чл. 93в. (1) Производителят на база данни има право да забрани:
1. извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт