Home чл. 6, ал. 1 ЗАПСП

чл. 6, ал. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Предположение за авторство
Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт