Home чл. 41, ал. 3 ЗАПСП

чл. 41, ал. 3 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за авторското право и сродните му права

Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение
(Загл. изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)
Чл. 41. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Когато възнаграждението на автора по времето, през което е създал произведението по ал. 1, се окаже явно несъразмерно на приходите по смисъла на чл. 38, ал. 2 , реализирани от използването на произведението, авторът може да поиска допълнително възнаграждение. Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт