Home чл. 41, ал. 1 ЗАПСП

чл. 41, ал. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение
(Загл. изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)
Чл. 41. (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово или служебно правоотношение, принадлежи на автора, освен ако в този закон не е предвидено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт