Home чл. 40, ал. 6, изр. 2 ЗАПСП

чл. 40, ал. 6, изр. 2 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за авторското право и сродните му права

Организации за колективно управление
Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) […] (6) Организации за колективно управление на авторски права могат да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права. Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност. Учредяването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдруженията с нестопанска цел.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт