Home чл. 40, ал. 5 ЗАПСП

чл. 40, ал. 5 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Организации за колективно управление
Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) […] (5) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Организация за колективно управление на права може да отстъпва на ползвател само права в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, установени в издаденото й удостоверение по чл. 40б, ал. 9.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт