Home чл. 40, ал. 3 ЗАПСП

чл. 40, ал. 3 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Организации за колективно управление
Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) […] (3) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Авторите могат свободно да избират на коя или кои организации за колективно управление на права да станат членове, като им предоставят за управление свои права.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт