Home чл. 40, ал. 1 ЗАПСП

чл. 40, ал. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Организации за колективно управление
Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Авторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъпят правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини и да събират възнагражденията, произтичащи от тези договори или от предписание на закона.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт