Home чл. 35 ЗАПСП

чл. 35 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Съгласие на автора за използването на произведението
Чл. 35. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Произведението се използва само след предварителното съгласие на автора, освен когато този закон предвижда друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт