Home чл. 33 ЗАПСП

чл. 33 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Упражняване на правата при липса на наследници
Чл. 33. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока чрез Министерството на културата. В случай че починалият автор или негов наследник е бил член на организация за колективно управление на права по този закон, тези права продължават да се упражняват до края на срока на времетраенето им от тази организация, за нейна сметка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт