Home чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗАПСП

чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Закриляни обекти
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт