Home чл. 27, ал. 1 ЗАПСП

чл. 27, ал. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Общо правило
Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт