Home чл. 25 ЗАПСП

чл. 25 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Свободно използване със заплащане на компенсационно възнаграждение
Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:
1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат;
2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 2 не се отнася до компютърните програми и архитектурните произведения. За компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт