Home чл. 26, ал. 6 ЗАПСП

чл. 26, ал. 6 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Възнаграждение при свободно използване
Чл. 26. […] (6) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., Отм. – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Апарати, предназначени за записване по смисъла на този член, са всички апарати, които са предназначени за записване на произведения върху звуконосители или видеоносители от звукозаписи и видеозаписи или от радио- и телевизионни предавания, а апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин – машините, предназначени да правят копия от печатни материали чрез фотокопиране или чрез друг способ, осигуряващ подобен резултат.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт