Home чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП

чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Свободно използване без заплащане на възнаграждение
Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; изм., бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г.) (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: […] 2. използването на цитати от вече разгласени произведения на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт