Home чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗАПСП

чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за авторското право и сродните му права

Видове неимуществени авторски права
Чл. 15. (1) Авторът има право: […] 5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт