Home чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗАПСП

чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Видове неимуществени авторски права
Чл. 15. (1) Авторът има право:
1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8 , при които това право се уговаря по договор;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт