Home чл. 12, ал. 2 ЗАПСП

чл. 12, ал. 2 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата
Чл. 12. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху произведението на архитектурата, създадено вследствие реализацията на проекта, принадлежи на лицето, създало архитектурния проект.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт