Home чл. 12, ал. 1 ЗАПСП

чл. 12, ал. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за авторското право и сродните му права

Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата
Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт